Preview Mode Links will not work in preview mode

Digitala influencer-podden


Nov 15, 2018

Digitalisering är ett ämne som ligger på de flestas tungspets, så också på Joacim Damgard, vice president för sales, marketing & operations för Central & Eastern Europe på Microsoft och Consids vd, Peter Hellgrens. I sjätte avsnittet samtalar Joacim och Peter bland annat om AI:s påverkan på vården, moderna arbetsplatser och omvänt mentorskap i en digital era.